Programmering

Har du behov for programvare spesialsydd for din bedrift og behov? Eller har du et system du trenger å videreutvikle eller videreføre? Da kan Cimetic trolig hjelpe deg med dette.

Erfaring

Cimetic holder god og lang erfaring med produkt- og softwareutvikling. Det fokuseres hovedsaklig på Microsoft .NET Framework, Microsoft Azure og teknologi som kan lages av dette.
Det besittes kunnskap om teknologier som MVC, Razor, WebAPI, HTML5 og REST/Json, samt mer tradisjonelle teknologier som WPF, WCF, Windows Forms og ASP.NET.
Knyttet dette er det også alltid et behov for god forståelse og kunskap om databaser som SQL Server og Oracle, som vi selvsagt har.

Cimetic består av ansatte som tidligere har jobbet med bl.a. toll-og transportløsninger, integrasjonsløsninger, webportaler, inventarprogramvare og helpdeskprogramvare.

Kontakter

Cimetic har også et kontaktnettverk for tjenester vi ikke leverer selv. Dette kan være tjenester som identitetshåndtering, Office 365, SharePoint og portal/intranettløsninger.